Verejná vyhláška – povolenie umiestnenia stavby „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“

Obec Dvorníky, spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje verejnú vyhlášku – povolenie umiestnenia stavby „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“.

Verejná vyhláška – povolenie umiestnenia stavby „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)