Farské oznamy od 5. do 11. decembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. decembra 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.12.
  Bojničky
17:00
živí a † odoberatelia Hasov z misií
06.12. Svätého Mikuláša, biskupa Dvorníky
06:00
RORÁTY
St
07.12.
Svätého Ambróza, biskupa   Zemianske
Sady
17:00
† manžel a otec Ján Granec a rodičia Alžbeta a Jozef
Št
08.12.
  PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie Bojničky
17:00
† rodičia Jozef a Mária Dolnákoví a celá † rodina
Šalgočka
17:00
† rodičia Helena a Milan Balejkoví a celá † rodina
Dvorníky
18:00
 za farníkov
Pi
09.12.
  Dvorníky
17:00
prosba o Božiu pomoc pre vnuka a vnúčika a celú rodinu a za † z rodiny
So
10.12.
  Dvorníky
06:00
RORÁTY
Dvorníky
17:00
† manžel a rodičia
Ne
11.12.
3. adventná nedeľa  Dvorníky
07:30
† rodičia Kamendyoví a s.r.z.o.s.
Bojničky
09:00
† rodičia Karol a Mária Kubičkoví
Šalgočka
09:00
† brat Jozef Kollár
Dvorníky
10:30
† Mária a Michal Mesárošoví
Zemianske
Sady
10:30
† rodičia Jozef a Otília Kotúčkoví, Vincent a Františka Vaškoví, brat Fridolín a švagrovia
 • VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ:
  BOJNIČKY: nedeľa 11.12. 15:00 – 16:30
  ZEMIANSKE SADY: nedeľa 11.12. 15:30 – 16:30
  DVORNÍKY: sobota 17.12. 09:30 – 11:30

  • Prihlásenie chorých v sakristii
 • ZEMIANSKE SADY: predvianočné upratovanie pondelok 12.12.2022 od 09:00, srdečne ste pozvaní.
 • DVORNÍKY: predvianočné upratovanie a stavanie stromčeka sobota 17.12. od 13:00 srdečne ste pozvaní.