Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Daniel Németh

Ohlasovňa pobytu v Dvorníkoch na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 7.12.2022 trvalý pobyt občana Daniel Németh, narodený 25.07.1989.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Daniel Németh (.pdf)