Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 17.02.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 17.02.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 09:00:00 hod. do 13:30:00 hod.: POSÁDKA č. 640, 640/VZ, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 661, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.