Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Denisa Dóžová

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 23.01.2023 trvalý pobyt občana: Denisa Dóžová, narodená 03.03.2000.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Denisa Dóžová (.pdf)