Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Dóžová, Dániel Mikle

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 23.01.2023 trvalý pobyt občana: Katarína Dóžová, narodená 13.08.1971, Dániel Mikle, narodený 19.09.2007.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Dóžová, Dániel Mikle (.pdf)