Fašiangový zber použitého kuchynského oleja

Obecný úrad Dvorníky pripomína občanom, že v spolupráci so spoločnosťou MEROCO, a.s. naďalej funguje zber použitého kuchynského oleja. Olej je možné odovzdávať na Obecnom úrade v pondelok a v stredu počas úradných hodín. Za odovzdaný použitý kuchynský olej je možné vybrať si odmenu vo forme octu alebo nového kuchynského oleja.