Farské oznamy od 27. marca do 2. apríla 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. marca do 2. apríla 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.03.
 Krížová cesta 17:30 Bojničky
18:00
† rodičia Melánia a Peter Lehockí a † rodina Moravcová a Lehocká
Ut
28.03.
  Dvorníky
18:00
† Anna Kmeťová, Peter a Mária Bojnanský
St
29.03.
 Krížová cesta 17:30 Zemianske
Sady
18:00
† manžel Ján Boleček a r.z.o.s.
Št
30.03.
  Bojničky
18:00
† rodičia Helena a Peter Fanryoví a s.r. Mečároví
Pi
31.03.
Krížová cesta 17:30
Dvorníky
18:00
† Milan a Terézia Bordáčoví a r.z.o.s.
So
01.04.
  Dvorníky
18:00
† s.r. Martinkovičoví a Bohatoví
Ne
02.04.
Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána 

08:30 Šalgočka

14:00 Bojničky

15:00 Dvorníky

Dvorníky
07:30
Za duše v očistci
Bojničky
09:00
Poďakovanie za 60 rokov života a prosba o dar zdravia pre rodinu Ondrejíčkovú a Cagánekovú
Šalgočka
09:00
† manžel Anton
Dvorníky
10:30
† Stanislav Remenár
Zemianske
Sady
10:30
† manžel a otec Ľudovít Čulaga, rodičia Čulagoví a ostatná rodina
 • SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU VO FARNOSTI:
  Bojničky 26.03.  nedeľa: 15:00 – 16:30 !!!
  Zemianske Sady 26.03. nedeľa 15:30 – 16:30 !!!
  Šalgočka 29.03. streda 16:00 – 17:00
  Dvorníky 01.04. sobota 09:30 – 11:30
 • SV. SPOVEĎ CHORÍ: prosíme nahlásiť v sakristii kostola.
 • ZBIERKA DETSKÉHO OBLEČENIA: v spolupráci s dobrovoľníkmi pracujúcimi s veľmi chudobnými rodinami, ktorí poprosili o pomoc, vyhlasujem pôstnu zbierku detského oblečenia pre deti vo veku 2 – 5 rokov. Vaše podarúnky môžete priniesť počas týždňa pred sv. omšami do sakristie koslola.