Zverejnenie podaných žiadostí – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“

Obec Dvorníky zverejňuje kópie podaných žiadostí o stavebné povolenie pre IBV Dvorníky – Pod Ráblom TI – I. etapa zo dňa 06.04.2023.

 

Zverejnenie podaných žiadostí – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ – technická infraštruktúra (.pdf)