Verejná vyhláška – začatie stavebného konania “IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky zverejňuje verejné vyhlášky – oznámenia o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”.

Verejná vyhláška – začatie stavebného konania “IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa” – technická infraštruktúra (.pdf)