Nový pomer výmeny starého oleja za nový olej – jar 2023

Obec Dvorníky v spolupráci so spoločnosťou MEROCO, a.s. oznamujú občanom, že nový pomer výmeny starého kuchynského oleja za nový olej je 3:1. Pôvodný pomer bol 6:1. Olej je možné odovzdávať na Obecnom úrade v pondelok a v stredu počas úradných hodín.