Zber papiera v obci Dvorníky – 15.06.2023

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že vo štvrtok 15.06.2023 sa uskutoční v našej obci vývoz separovanej zložky odpadu Papiera. Papier sa od tohto roka zbiera po novom od domu, preto je potrebné, aby ste papier a kartóny  vkladali do modrých vriec, ktoré si môžete prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch. Upozorňujeme občanov, že po tomto vývoze papiera nebudú kontajnery na papier, ktoré sú pri ihrisku k dispozícii. Papier sa zberá len do modrých vriec, ktoré treba vyložiť v deň zberu pred dom.