Farské oznamy od 3. do 9. júla 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 9. júla 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
03.07.
Svätého Tomáša, apoštola  Bojničky
14:00
POHREBNÁ SV. OMŠA
Bojničky
18:00
† Jozefína Naďová a syn Pavol
Ut
04.07.
  Dvorníky
18:00
Na úmysel
St
05.07.
 Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov Zemianske
Sady
09:00
Za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea a uzdravenie dcéry Slávky   
Šalgočka
09:00
Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:30
† Cyril a Mária Adámikoví a sestra Anna
Bojničky
10:30
Za farníkov
Št
06.07.
  Bojničky
18:00
† rodičia Spáčiloví, brat Vladimír a Štefan a s.r.
Pi
07.07.
  Dvorníky
18:00
† Ján a Cecília Drímajoví a † deti
So
08.07.
  Posádka 11:00 Ďakovná sv. omša pri príležitosti 50 rokov fungovania polovníckeho združenia
Dvorníky
18:00
† Gabriela Očenášová
Ne
09.07.
 14. nedeľa v Cezročnom období Dvorníky
07:30
Za farníkov
Bojničky
09:00
† manžel Vladimír 
Šalgočka
09:00
† rodičia Vincent a Cecília Královičoví
Dvorníky
10:30
† rodičia Števíkoví
Zemianske
Sady
10:30
† otcovia Vladimír a Peter a celá  † rodina Mesárošová
 • BOJNIČKY: z dôvodu nepriaznivej prognózy počasia sa oslava Sv. Cyrila a Metoda uskutoční v kostole. V túto slávnosť býva zvykom konať oferu. Finančné prostriedky budú použité na doplnenie výdavkov, ktoré sme vynaložili na výrobu nových podsedákov do nášho kostola. Cena, ktorú sme investovali bola: 1920,- euro. Vďaka za každý váš milodar.
 • BOJNIČKY: Srdečne opäť vítame v Bojničkách na týždeň našich bohoslovcov a miništrantov. Verím, že sa tu budú cítiť dobre a už vopred ďakujem za každú dobrotu a pomoc, ktorými im ich týždenný pobyt u nás spríjemníte.
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:
  BOJNIČKY: pondelok 17:00 – 18:00 a štvrtok 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
  DVORNÍKY: utorok 17:00 – 18:00 a piatok 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
  ŠALGOČKA: streda 08:00 – 09:00 !!!
  ZEMIANSKE SADY: streda 07:30 – 09:00 !!!

OTEC PAVOL VITAJ DOMA. NECH ŤA DUCH SV. VEDIE V TVOJEJ SLUŽBE! POŽEHNANÉ LETO 🙂