Farské oznamy od 10. do 16. júla 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. júla 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
10.07.
  SV. OMŠA NEBUDE

ZASTUPOVANIE:

FARA HÁJSKE

Vdp. MARIÁN ANTAL

0902 265 217

Ut
11.07.
Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy 
St
12.07.
 
Št
13.07.
 
Pi
14.07.
 
So
15.07.
Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi  Šalgočka
17:00
† rodičia Hedviga a Viliam a bratia Milan a Ladislav
Dvorníky
18:00  
† Milan Hanzel
Ne
16.07.
 15. nedeľa v Cezročnom období Dvorníky
07:00
† Štefan Smolenický a † Zuzana Sláviková
Zemianske
Sady
08:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kriškovú
Bojničky
09:00
† manžel Gabriel Šrámek, brat Jozef a rodičia Šiškoví
Dvorníky
10:30
† Vladimír Mesároš a bratia
  • ZRUŠENIE SV. OMŠÍ POČAS TÝZDŇA: o. Róbert odchádza na tábor so skautmi. V prípade potreby zastupuje pán farár z Hájskeho.
  • ZMENA SLÁVENIA SV. OMŠÍ POČAS VÍKENDU: z dôvodu pastoračno-pracovných povinností o. Pavla sme pristúpili k dočasnej zmene časov slávenia sv. omší počas víkendu vo farnosti. Za pochopenie úprimné VĎAKA.
  • PERSONÁLNA ZMENA VO FARNOSTI: “Z rozhodnutia o. arcibiskupa od 1.8. odchádzam do farnosti Podolie a do našej farnosti prichádza môj spolubrat super kňaz o. Ľudovít Kubán. Viem, že je to veľmi nečakaná zmena, ktorá vychádza z nutnosti riešenia viacerých komplikácií so zabespečením kňazskej služby vo farnostiach, ktoré vznikli v našej diecéze. Prijmime toto rozhodnutie s vierou v Božiu prozreteľnosť, ktorá presahuje naše ľudské pohľady a zahrňte prosím nás kňazov, slúžiacich Božiemu plánu, do vašich modlitieb.” o. Róbert.