Úradné hodiny Spoločného obecného úradu Leopoldov – 19.07.2023

Spoločný obecný úrad Leopoldov oznamuje občanom, že úradne hodiny budú z technických príčin v stredu dňa 19. 07. 2023 do 15:30.