Farské oznamy od 31. júla do 6 augusta 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 31. júla do 6. augusta 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
31.07.
 Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza Bojničky
18:00
† matka Helena Hrudiková 
Ut
01.08.
Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi  Dvorníky
18:00
Za farníkov
St
02.08.
  Zemianske
Sady
18:00
† V.d.p. Stanislav Bukovan
Št
03.08.
  Bojničky
18:00
† rodičia Černí, Spáčiloví a celá † rodina
Pi
04.08.
Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
Dvorníky
18:00
Prosba o zdravie a silu v nesení krížov pre Janku
So
05.08.
  Šalgočka
17:00
† rodičia Emília a Štefan Mihalkoví a celá † rodina
Dvorníky
18:00
Za dar nádeje a zdravia pre Anrejku
Ne
06.08.
Premenenie Pána Dvorníky
07:00
Za duše v očistci
Zemianske
Sady
08:00
† rodičia Mária a František Šidlíkoví 
Bojničky
09:00
† rodičia Vít a Matilda Lorincoví
Dvorníky
10:30
† Stanislav Závodský

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:
BOJNIČKY: pondelok 17:00 – 18:00 a štvrtok 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
DVORNÍKY: utorok 17:00 – 18:00 a piatok 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
ŠALGOČKA: streda 15:30 – 16:30 + ADORÁCIA
ZEMIANSKE SADY: streda 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA