Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.06.2023

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.06.2023. Správu zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo dňa 14.8.2023 uznesením č. 41/4/2023.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6.2023 (.pdf)