Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Kozáková

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 18.08.2023 trvalý pobyt občana:

  • Jozef Kozák, narodený 11.03.1993
  • Jozef Kozák, narodený 13.09.1965
  • Simon Kozák, narodený 04.08.2004
  • Mgr. Darina Kozáková, narodená 10.02.1966

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Kozáková (.pdf)