Farské oznamy od 10. o 17. septembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10.do 17. septembra 2023.

Deň Lit. kalendár Miesto, čas Úmysel svätej omše
Ne 10.09. 23. nedeľa Cez rok Dvorníky 07:30 za farníkov
Bojničky 9:00 † manžel Pavol Pavlík
Šalgočka 9:00 † Katarína a Ján Podstavkoví
Dvorníky 10:30  † Rastislav Polák
Zem.Sady 10:30  † rodičia Dovičovičoví, manžel František a Alexander, brat Jozef a † svokrovia
Po 11.09.
Bojničky 18:00 † manžel Bonaventúra Kupka, rodičia, matka Marcela a celá rodina
Ut 12.09. Najsv. mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka Dvorníky 18:00 † za zdravie, ochranu a Božiu pomoc
St 13.09. sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Zem.Sady 18:00 † rodičia Štefan a Anna Tóthoví
Št 14.09. Povýšenie sv. kríža, sviatok   Bojničky 18:00 † Andrej
Dvorníky 18:00 † Oľga Hallová
Pi 15.09.  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Bojničky 9:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefínu Dekanovú
Šalgočka 9:00 † rodičia Serafína a Jozef a celá † rodina
Zem.Sady 10:30 † rodina Kráľovičová, otec František a matka Helena, Ján a manželka Anna
Dvorníky 10:30 Emília Kohýlová
So 16.09. sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč., spom. Dvorníky 18:00 Mirosla Bila
Ne 17.09. 24. nedeľa Cez rok  Dvorníky 07:30 za farníkov
Bojničky 09:00 † rodičia František a Margita Polakovičoví, sestra Mária a celá rodina
Šalgočka 09:00 † manžel Anton, rodičia a celá † rodina
Zem.Sady 10:30 † rodičia Dušan a Anna Hlavnoví
Dvorníky 10:30 HODOVÁ SLÁVNOSŤ

za živých  a † dobrodincov farnosti 

  • Veľká vďaka za prípravu sviatosti birmovania. Pevne verím, že nepriek zmene tradičného miesta birmovky, sa v Zemianskych Sadoch všetci cítili dobre a domácky, ako to spomenul v príhovore pán farár Róbert Ťapušík. Jemu by som chcel osobitne veľmi poďakovať za prípravu a priebeh celej birmovky. Vďaka aj vám, birmovanci, zvládli ste to výborne. Vďaka ale i všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh. Pánovi starostovi Zemianskych Sadov, ženám, ktoré upratali kostol, kvetinárkam, spevokolu, pánovi organistovi i ostatným, na kotrých som zabudol. 🙂 I otec arcibiskup Ján so sprievodom chválili úroveň birmovancov i sv. omše. Nech Duch Svätý pôsobí v našich mladých, aby bojovali dobré boje o pravdu, krásu, dobro, lásku vo svojich životoch.
  • Od štvrtku 14. 9. začína pravidelná štvrtková adorácia v centre mládeže v Bojničkách vždy od 20:00 do 20:30.
  • DVORNÍKY: Na budúcu nedeľu slávime hodovú slávnosť. Po sv. omšiach bude hodová ofera. Za vaše milodary nech Dobrý Boh odmení.
  • Myšlienka na týždeň: “Aký je rozdiel medzi karanténou a normálnym časom? Žiadny. Sedíme na zadku, hrabkáme si na vlastnom piesočku. Len cez karanténu sme na to mohli nadávať :))) Tak radi by sme niečo zmenili, len keby sme nemuseli nič meniť.. Nádhernú ZMEŇME ČOSI nedeľu, moji milovaní..:))” Marián Bublinec