Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 10.10.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 10.10.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 15:30:00 hod.: DVORNÍKY č. 314, 315, 317, 318, 321, 323, 323/VE, 324, 325, 326, 326/BL, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 334/VE, 338, 339, 340, 341, 342, 342/VZ, 344, 345, 346, 347, 349/PRI, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 365/VE, 369, 371, 371/VE, 373, 374, 375, 375/VE, 736, 749.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.