Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Simona Šubertová, Šimon Gejza Šubert, Alžbetka Vetríková

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 15.11.2023 trvalý pobyt občana: Šimon Gejza Šubert, narodený 31.07.2009, Simona Šubertová, narodená 13.04.1988, Alžbetka Vetríková, narodená 25.02.2020. Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Simona Šubertová, Šimon Gejza Šubert, Alžbetka Vetríková (.pdf)