Pozvánka na Vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom 2023

Obec Dvorníky v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dvorníkoch a Rodičovským združením pri Základnej škole s Materskou školou Dvorníky Vás srdečne pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v sobotu 9. decembra 2023 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Program:

  • Od 12:00 do 15:00 – súťaž vo varení kapustnice
  • Od 15:00 – otvorenie vianočných trhov a stánkov s ponukou výrobkov detí a rodičov zo ZŠ s MŠ
  • Od 15:30 – kultúrnospoločenské vystúpenia detí zo ZŠ s MŠ Dvorníky a JDS Dvorníky
  • Od 17:00 – stretnutie s Mikulášom

Počas celého popoludnia bude pre Vás pripravené bohaté občerstvenie. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Dvorníky.