Verejná vyhláška – zmena stavby IBV Pod Ráblom+Ti – Povolenie prekládky NN

Obec Dvorníky zverejňuje verejnú vyhlášku – rozhodnutie o povolení zmeny stavby IBV Pod Ráblom + TI – I. etapa pred dokončením – povolenie prekládky NN – Západoslovenská distribučná a.s.

Verejná vyhláška – povolenie prekládky NN – úplné znenie (.pdf)