Pozvánka na Posvätenie adventného venca 2023

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozýva na Posvätenie adventného venca a slávnostné zapálenie prvej adventnej sviece, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. decembra 2023 o 15:00 pri pomníku.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.