Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 24.11.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolania na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v obci Dvoríky, katastrálne územie Dvorníky v rozsahu stavebných objektov: SO D2-1.01. Bytový dom “2” – 22 b.j.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Bytový dom “2” – úplné znenie (.pdf)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – UNICO Building s.r.o (.pdf)