Rozpočet obce Dvorníky na rok 2024

Obec Dvorníky zverejňuje rozpočet obce na rok 2024. Rozpočet Obce Dvorníky na rok 2024 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dvorníkoch dňa 15.12.2023, uznesením č. 84/7/2023.

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2024 (.pdf)
Príloha k rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 (.pdf)