PF 2024

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.

Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku nech sa darí.
Krásne Vianoce!

praje

starosta obce Dvorníky
a kolektív pracovníkov