Plnenie rozpočtu obce Dvorníky za rok 2023

Obec Dvorníky zverejňuje plnenie programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2023:

Plnenie rozpočtu obce Dvorníky za rok 2023 (.pdf)