Zoznam neplatičov za rok 2023

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 170,–eur a u právnickej osoby 1600,–eur. Zoznam bol vypracovaný v zmysle § 52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku  eur Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

1121,50 Poplatok za odpady

(Roky 2012-2023)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Darfášová Helena Dvorníky 413 216,00 Poplatok za odpady 210,00

Daň za psa 6,00 (2023)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 983,08 Poplatok za odpady= 891,80

Daň z nehnuteľností=91,28

(1999-2023)

Cáder Peter Zemianske Sady 262 857,33 Daň z nehnuteľností (2021,2022, 2023)
Gažová Alena Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Kukyová Oľga Dvorníky 296 480,43 Daň z nehnuteľností =157,61

Daň za psa 40,55, Poplatok za KO 282,27 ( 2002-2017)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 683,96 Poplatok za odpad= 544,92

Daň z nehnuteľností= 139,04

(2017-2022, 2023)

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šandor Rudolf Dvorníky 292 1585,93 Poplatok za odpad= 1224,85

Daň z nehnuteľností= 361,08

(1999-2022, 2023)

Šery Ján Dvorníky 273,89 Daň z nehnuteľností=67,50

Daň za psa = 9,93

Poplatok za KO= 196,46

( 2000-2006)

Bennetts Sam Grenville

 

Cornwall TR1 1HN 200,06 Daň z nehnuteľnosti= 79,94

Poplatok KO=120,12

(2022-2023)

Kotúček Jozef

 

Zemianske Sady, Hlávná 8 914,30 Daň z nehnuteľnosti

(2023)

Majzelová Martina

 

 

Dvorníky 62 280,58 Daň z nehnuteľnosti= 48,58

Daň za psa= 12,00

Poplatok za KO= 220,00

(2022,2023)

Morong Ján

 

 

Dvorníky 17 169,53 Daň z nehnuteľnosti=19,50

Popl.za KO= 150,00

(2023)

Sekera Milan

 

 

Janova Lehota 510 308,65 Daň z nehnuetľnosti

(2023)

Šandorová Darina

 

 

Dvorníky 526 209,80 Poplatok za kom.odpad

(2020-2023)

Panonia Winery

 

 

Hlohovec 3721,59 Daň z nehnuteľnosti

(2023)

Vypracované ku dňu 15.02.2024