Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – stavebné povolenie na časť stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” v rozsahu časti stavebného objektu SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodník.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – Komunikácie (.pdf)