Veľkonočné sviatky 2024

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2024 Vám želá starosta obce Maroš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Dvorníky.