Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – Komunikácie

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie na časť stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. Etapa: Komunikácie, spevnené plochy a chodníky  – na deň 21.05.202 o 11:00 hod.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – IBV Dvorníky – Pod Ráblom – Komunikácie – úplné znenie VV (.pdf)