Poďakovanie za organizáciu MDD 2024

Obec Dvorníky sa chce touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu a zdarnému priebehu Medzinárodného dňa detí 2024 v našej obci v sobotu 01. 06. 2024. Všetkým patrí obrovské „ĎAKUJEME“.