Zámer navrhovanej činnosti “Vedenie 2×110 kV V 8743/8854 (Križovany – Hlohovec)” k nahliadnutiu pre verejnosť

Obec Dvorníky oznamuje, že od 26.06.2024 do 17.07.2024 je zverejnený zámer navrhovanej činnosti “Vedenie 2×110 kV V 8743/8854 (Križovany – Hlohovec)”

S uvedeným sa môžete oboznámiť a získať bližšie informácie počas pracovných dní v úradných hodinách na Obecnom úrade v Dvorníkoch nasledovne:

  • Pondelok: od 8:00 – 11:30, 13:00 – 15:00
  • Streda: od 800 – 11:30, 13:00 – 17:00
  • Štvrtok: od 8:00 – 11:30
  • Piatok: od 8:00 – 11:30, 13:00 – 13:30

Alebo na adrese https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vedenie-2×110-kv-v8743-8854-krizovany-hlohovec-