Pozvánka na Súťaž vo varení gulášu 2024

Obec Dvorníky Vás pozýva na Súťaž vo varení gulášu, ktorá sa bude konať v sobotu 6. júla 2024 od 15:00 hod. v Záhrade Kultúrneho domu Dvorníky.

Súťaž bude prebiehať voľným štýlom s vlastnými ingredienciami a vybavením. Drevo a vodu zabezpečí organizátor. Štartovné za tím je 10 EUR.

Odovzdanie a vyhodnotenie vzoriek o 19:00. Po vyhodnotení súťaže bude diskotéka na želanie. Počas celej akcie bude k dispozícii alko-nealko bufet.

Súťažné tímy sa môžu prihlásiť do 4. júla 2024 na telefónnom čísle 0904 540 592.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Dvorníky.