Farské oznamy od 30. júna do 7. júla 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. júna od 7. júla 2024.

Deň Lit. kalendár Miesto, čas Úmysel svätej omše
Ne 

30.6.

13. nedeľa Cez rok Dvorníky 7:30 † Ladislav Puhala, syn Ladislav s manželkou
Bojničky 9:00 † manžel Jozef Krajčír (1. výr.)
Šalgočka 9:00 † rodičia Janka a František Hornáčkoví a starí rodičia
Zem.Sady 10:30 † rodičia Michal aMária Kollároví, st. rod. z o. s., sestra Valika a Štefan Tisoví
Dvorníky 10:30 † bratia Kalužoví, švagriná a švagor
Po 1.7.
Bojničky 18:00 † rodičia Helena a Emil Závodský
Ut 2.7. Návšteva Panny Márie, sviatok Dvorníky 18:00 † sestra Irena Hanuliaková, manž. Anton a prarodič. z o. s.
St 3.7.  sv. Tomáša, apoštola, sviatok Zem.Sady 18:00 † matka, dcéra a sestra Anna Krnáčová
Št 4.7. večerná sv. omša zo slávnosti Šalgočka 18:00 Za ružencové spoločenstvo u pani Mihálikovej
Pi 5.7. sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy, slávnosť Zem.Sady 7:30 † rodičia Mária a František Šidlíkoví, krstní rodičia Anežka a Ladislav Binkoví a krstný otec Augustín Šidlík
Bojničky 09:00  † rodičia  Peter a Cecília Mečaroví a celá rodina
Dvorníky 10:30  † sesternica Anna a kmotra Emília
So 6.7. Šalgočka 17:00 † Rodičia Cecília a Vincent Královičoví, st. rodičia
Dvorníky 18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Ne 

7.7.

14. nedeľa Cez rok Dvorníky 07:30 † Danka Dudášová
Bojničky 09:00 † manžel Ľudovít Timoracký
Zem.Sady 09:30 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Vargovú
Dvorníky 10:30 rodina Števíková
  • Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Cez prázdniny vo štvrtok v Centre adorácia po sv. omši bývať nebude.
  • Spoveď k prvému piatku vzhľadom na piatkovú slávnosť bude v Dvorníkoch a Bojničkách len jeden deň: BOJNIČKY: pondelok 16:00-18:00 + adorácia. DVORNÍKY: utorok 16:00-18:00 + adorácia. ŠALGOČKA: štvrtok 17:00-18:00 + adorácia, ZEMIANSKE SADY: streda 16:30-18:00 + adorácia.
  • Budúcu nedeľu, na začiatok prázdnin, bude na farskom dvore opekačka od 17:00 hod. v prípade dobrého počasia.
  • Žiakom, študentom a samozrejme i učiteľom prajeme vskutku požehnané prázdniny. Ale nie prázdne dni. 🙂
  • Myšlienka na týždeň:” Konečne som pochopil prečo sú na benzínkach pri stojanoch také papierové utierky. Keď natankujeme môžeme si poutierať slzy:) A predsa tankujeme a platíme. Škoda, že tam kde platí Ježiš, neprídeme tankovať. Aj keď nás pozýva: “Ak je niekto smädný, nech príde a nech pije.” Nádherný VYPIME SI dník, moji milovaní:)  Marián Bublinec