Cyklický odpočet plynu – júl 2024

Obec Dvorníky oznamuje občanom, že v dňoch 6. a 7. júla 2024 (sobota a nedeľa) sa bude vykonávať riadny cyklický odpočet plynu. Odpočet budú vykonávať dvaja zamestnanci agentúry STENGL pre spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov aj odberateľov plynu. Prosíme občanov, aby odpočtárom sprístupnili plynomery, odstránili zámky zo skriniek, zložili si ťažko odstrániteľné skrinky z plynomerov. Ďalej prosíme občanov, aby odstránili z plynových skriniek osie hniezda. Ďakujeme za ústretovosť a rešpektovanie práce odpočtárov plynu.