Posvätenie adventného venca 2022

Beregy – Borody 2022

Posedenie dôchodcov 2022

Hodový program 2022 v Dvorníkoch

Vatra SNP 2022

Súťaž vo varení guláša 2022

Hasičský víkend 2022 v Dvorníkoch

Deň rodiny 2022 v Dvorníkoch

Stavanie Mája 2022 v Dvorníkoch