Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Dvorníky zverejňuje Oznámenie – Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 08. 06. 2024

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: podatelna@dvorniky.sk

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Neuvedené Valla

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Neuvedené Valla, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 09. 04. 2024 do 26. 04. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Neuvedené Valla (.pdf)