Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Dvorníky

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.