Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 523

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Metodicko-pedagogické centrum2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_21304.11.202119.11.202120.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráciZmena čísla účtu-20211119090226.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.-22.09.202118.10.202119.10.2021Zmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecných bremien a uloženie Elektroenergetických zariadení-Zmluva-Ocenas-a-ZSE.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o grantovom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101052.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101426.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102023.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102112.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102420.pdf
Poľnohospodárska platobná agentúra309070ACG802.09.202113.09.202114.09.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci21.560,--20210922093520.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T20122410.08.202125.08.202126.08.2021Nájomná zmluvaprenájom mobilných kontajnerov1210,3220210825161530.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/5506.08.202110.08.202111.08.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNázov projektu: Zberný dvor Dvorníky, nahradený nový bod 2.1.1.-20210805114359.pdf
Daniel Triebeľ - Hudobná skupina Orions--07.08.202107.08.202108.08.2021Zmluva o poskytovní hudobnej produkcieHudobná produkcia skupiny Orions750,--20210809093320.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801940010430.07.202102.08.202103.08.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozidiel - HC289YD3420210927120208.pdf
Obec Dvorníky--20.07.202120.07.202121.07.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 02/2021úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán nevyhnutných na zabezpečenie efektívneho poskytnutia, použitia a kontroly dohodnutého účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu Obce Dvorníky1800,--ZMLUVA-022021-O-POSKYTNUTI-DOTACIE-JDS-Dvorniky.pdf
Západoslovenská distribučná, a.s.12210161307.07.202108.07.202109.07.2021Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie do distribučnej sústvy83,88Priloha-Zmluva-o-pripojeni.pdf
Nemeček Maroš ml., Bar Marco-01.07.202102.07.202103.07.2021Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcovposkytovanie stravovania vrátane donášky stravy pre dôchodcov s TP v Dvorníkoch-20211029110200.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.802024163529.06.202129.06.202130.06.2021Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaFiat Doblo - HC027CP152,52pzp-fiat-doblo-HC-027-CP.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801939693622.06.202128.06.202129.06.2021Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPZP Tatra T 8151113 EURPoistka-c.-8019396936.pdf
JTAuto s. r. o.-08.06.202111.06.202112.06.2021Kúpna zmluvaKúpa osobného motorového vozida Fiat doblo5390Kupna-zmluva-Fiat-Doblo.pdf
Linden law s. r. o.-24.05.202104.06.202105.06.2021Zmluva o poskytnutí právnej službyPoskytnutie právnych služieb v rozsahu dohodnutom s klientom100 EUR mesačneZmluva-o-poskytnuti-pravnej-sluzby.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR521 01514.05.202114.05.202115.05.2021Zmluva o poskytnutí dotáciezáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,00Zmluva-c.-521-015-DPO-SR.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy