Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 477

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-05.03.202105.03.202106.03.2021Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-6-k-zmluve-o-poskytovanie-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-26.02.202126.02.202126.02.2021Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-5-k-zmluve-o-poskytovanie-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-19.02.202119.02.202120.02.2021Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-4-k-zmluve-o-poskytovanie-sluzieb-MOM.pdf
NATUR-PACK, a. s.-16.02.202116.02.202117.02.2021Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkovZefektívnenie činnosti a aplikácia viacerých legislatívnych zmien-Dodatok-c.-4-k-Zmluve-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladan.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-12.02.202112.02.202113.02.2021Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)Zrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-3-k-Zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-05.02.202105.02.202106.02.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)Zrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-2-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-29.01.202129.01.202130.01.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)Zrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-1-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-22.01.202122.01.202123.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)Zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území Obce Dvorníky-Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2020/1631.12.202018.01.202119.01.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2020/16Zmena ceny ciela81.355,47Dodatok-c.-1-k-zmluve-o-dielo-c.-2020-16.pdf
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-01.12.202009.12.202010.12.2020Zmluva o výpožičkabezplatné prenechanie tabletov a SIM Kariet za účelom SODB-Zmluva-o-vypozicke-SODB.pdf
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby9400/202026.10.202024.11.202025.11.2020Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služiebzáväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť kvalifikované dôveryhodné služby-Zmluva-o-poskytovani-kvalifikovanych-doveryhodnych-sluzieb.pdf
JURA audit, s. r. o.-17.09.202024.11.202025.11.2020Zmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2020, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy a overenie iných skutočností1200,-- bez DPHZmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb.pdf
Obec Bojničky-17.11.202024.11.202025.11.2020Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie fin. prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania325,--Dodatok-c.-6-k-zmluve-o-spolupraci.pdf
Ministerstvo financií Slovenskej republiky2020/128/019816.10.202020.10.202021.10.2020Zmluva o návratnej finančnej výpomocipráva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím NFV zo štátnych finančných aktív34.850,--Zmluva-o-navratnej-financnej-vypomoci.pdf
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany20/06/010/4915.10.202016.10.202017.10.2020Dohoda uzatvorená podľa par. 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonovaplikácia par. 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.-Dohoda-uzatvorena-podla-par.-10-ods.-3-11-a-nasl.-zakona-c.-410001.pdf
FOOD FARM, s. r. o.2267/202023.09.202025.09.202026.09.2020Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 2267/2020Prenechanie za odplatu nájomcovi do nájmu pozemky, aby ich užíval na dohodnutý účel a aby bral z nich úžitky.73,47Zmluva-o-nájme-poľnohospodárskych-pozemkov-22672020.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.2020/1624.09.202024.09.202025.09.2020Zmluva o dielo č. 2020/16Obnova Kultúrneho domu Dvorníky108804,80Zmluva-o-dielo-c.-2020-16-UNICO.pdf
Environmentálny fond146667 08U0203.09.202004.09.202005.09.2020Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieÚprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie100.000,00Zmluva-c.-146667-08U02-Enviro-fond.pdf
MEROCO, a. s.0508/2020/TD31.08.202002.09.202003.09.2020Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukovumiestnenie 2 ks mobilných kontajnerov o obsau 240 l za účelom zberu odpadu - jedlé oleje a tuky kat.č. 200125-Zmluva-o-umiestnení-mobilného-kontajnera-určeného-pre-zbre-jedl.pdf
Obec Dvorníky-20.08.202019.08.202020.08.2020Kúpna zmluvaKúpa Škoda 1203 medzi obcou a FO500KPZ-Škoda-1203-medzi-Obcou-a-FO.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy