Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 508

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Obec Dvorníky--20.07.202120.07.202121.07.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 02/2021úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán nevyhnutných na zabezpečenie efektívneho poskytnutia, použitia a kontroly dohodnutého účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu Obce Dvorníky1800,--ZMLUVA-022021-O-POSKYTNUTI-DOTACIE-JDS-Dvorniky.pdf
Západoslovenská distribučná, a.s.12210161307.07.202108.07.202109.07.2021Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie do distribučnej sústvy83,88Priloha-Zmluva-o-pripojeni.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.802024163529.06.202129.06.202130.06.2021Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaFiat Doblo - HC027CP152,52pzp-fiat-doblo-HC-027-CP.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801939693622.06.202128.06.202129.06.2021Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPZP Tatra T 8151113 EURPoistka-c.-8019396936.pdf
JTAuto s. r. o.-08.06.202111.06.202112.06.2021Kúpna zmluvaKúpa osobného motorového vozida Fiat doblo5390Kupna-zmluva-Fiat-Doblo.pdf
Linden law s. r. o.-24.05.202104.06.202105.06.2021Zmluva o poskytnutí právnej službyPoskytnutie právnych služieb v rozsahu dohodnutom s klientom100 EUR mesačneZmluva-o-poskytnuti-pravnej-sluzby.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR521 01514.05.202114.05.202115.05.2021Zmluva o poskytnutí dotáciezáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,00Zmluva-c.-521-015-DPO-SR.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.987011603622.05.202106.05.202107.05.2021Komplexné poistenie podnikateľovpoistenie budov, hnuteľných vecí, strojov, elektroniky, všeobecnej zodpovednosti za škodu953,25Poistka-c.-511124189.pdf
Slovenská agentúra životného prostrediaOPKZP-PO1-SC111-2019-33/5526.04.202105.05.202106.05.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-33/55Zberný dvor Dvorníky - kompletná zmluva dostupná na https://crz.gov.sk/zmluva/5727976/352 010,22 €2870108.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miestoDodatok č. 304.05.202104.05.202105.05.2021Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb (MOM)Úprava podmienok poskytovaní služieb mobilného odberového miesta-dodatok-3-horne-otrokovce-mom.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801939323727.04.202103.05.202104.05.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPZP Zetor HC170AB63Poistka-c.-8019393237.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-29.04.202129.04.202130.04.2021Dodatok č. 10 k zmluve č. 8/2008 o dieleNakladanie so separovanými zložkami KO-Dodatok-c.-10-k-zmluve-c.-82008-o-dielo-uzavretej-podla-par.-53.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-29.04.202129.04.202130.04.2021Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-12-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Dvorníky-26.04.202128.04.202129.04.2021Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam parc. č. 312/53633,64zmluva-ocenas.pdf
Obec Dvorníky-25.04.202127.04.202128.04.2021Protokol o zverení majetku obce do správyInventár do vonkajších priestorov MŠ636Protokol-o-domceky.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-23.04.202123.04.202124.04.2021Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-11-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-09.04.202109.04.202110.04.2021Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-10-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Alphabet s. r. o.-03.03.202126.03.202127.03.2021Zmluva o poskytovaní fotografických služieb google business viewFotografovanie priestorov pre program Google Bisiness View700Zmluva-o-poskytovani-fotografickych-sluzieb-google-business-vie.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-26.03.202126.03.202127.03.2021Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-9-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-19.03.202119.03.202120.03.2021Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-8-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy