Pracovné stretnutie

Dňa 10.októbra 2013 sa uskutočnila návšteva zástupcov Švajčiarskej konfederácie a zástupcov Národného kontaktného bodu (Úradu vlády SR) v obci Dvorníky. Na stretnutí s vedením obce bol prerokovaný aktuálny stav verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác pre stavbu „ČOV a kanalizácia Dvorníky“. Ďalej boli prítomní aj zástupcovia spoločnosti, ktorá má na starosť verejné obstarávanie – odborne spôsobilá osoba a zástupca spoločnosti vykonávajúcej externý projektový manažment.

Návšteva Švajčiarskej delegácie – október 2013

Návšteva Švajčiarskej delegácie pri príležitosti výstavby kanalizácie a ČOV postavené s príspevkom Švajčiarskeho finančného mechanizmu.