Návšteva Švajčiarskej delegácie – október 2013

Návšteva Švajčiarskej delegácie pri príležitosti výstavby kanalizácie a ČOV postavené s príspevkom Švajčiarskeho finančného mechanizmu.