Informovanosť o ČOV a kanalizácii Dvorníky v mediách

Linky na médiá, ktoré o nás písali:

Teraz.sk – Kanalizačný systém ochráni spodné a povrchové vody v obci Dvorníky

Regijo.sk

Hlohovská televízia