Dokumentácia k projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky

Verejné obstarávania k čerpaniu rezerv projektu (.pdf)

Dodatok č.5 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.4 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.3 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.2 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.1 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.1 ČOV001 (.pdf)

Oznámenie výsledku vyhodnotenia (.pdf)

Oznámenie výsledku z VVO (.pdf)

Zmluva o diele (.pdf)

Oznámenie o vyhlásení VO – informácia (.pdf)

Informácia o stave projektu k 11.7.2013 (.pdf)

Zmluva o realizácií projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Dodatok č.2 k Zmluve o realizácií nástroja na prípravu projektu (.pdf)

Zmluva o diele č.2/2011 vypracovanie časti projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Zmluva o diele č.1/2011 vypracovanie časti projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Zmluva o diele na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni Projekt stavby pre stavebné povolenie na stavbu: ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Zmluva o realizácií nástroja na prípravu projektov (.pdf)