Dni Obce 2017 – Nedeľa

V posledný deň osláv vzniku obcí Dvorníky a Posádka sa uskutočnila slávnostná Svätá omša, v záhrade kultúrneho domu vystúpili dychová hudba Selčianka, tanečná skupina Old School Brothers a Váh River Band.