Farské oznamy od 13. do 20 augusta 2017

Farské oznamy od 13. do 20. augusta (.pdf)

Informácia – Týždeň charity vo vašom meste (.pdf)

Pozvánka – Hrdí na rodinu – 19. augusta 2017 (.pdf)