Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu Chodník pri ceste III/1313

Obec Dvorníky – spoločný stavebný úrad so sídlom v Leopodlove, povoľuje stavbu: Chodník pri ceste III/1313 na pozemkoch parc. čísla registra “C” 538/1, 544, 1232/1, 1232/2 a registra “E” 539/101 v katastrálnom území Dvorníky.

thumbnail of VV-SP chodník pri ceste III1313