Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2017

Štandard kvality za oblasť voda odpadová – rok 2017 (.pdf)

Štandard kvality za oblasť voda pitná – rok 2017 (.pdf)