Fotogaléria z Posedenia dôchodcov, ktoré sa konalo 9. októbra 2019 pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Po úvodnom príhovore starostu obce Maroša Nemečka a zablahoželaní jubilantom vystúpili deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy Dvorníky a členovia JDS Dvorníky. Ako hudobný hosť vystúpila skupina Veselí starci.

Foto: Milan Hutera
Počet foto v galérii: 59